Globalny społeczny podział pracy a kwestia marginalizacji/ likwidacji lokalnych systemów wyższej edukacji.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011-11-20T15:56:21Z

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Marginalization/destruction of local systems of higher education in context of the global division of labor.

Abstract

Globalny społeczny podział pracy w sposób nieuchronny marginalizuje/likwiduje lokalne systemy wyższej edukacji. Krajowe (Polska i nie tylko) nauczanie akademickie ma szanse przetrwać jedynie w formie mniej/ważnej składowej systemu globalnego. Globalny system edukacji wyższej – poza wszystkim innym – oprzeć się daje na rozwiązaniu GMELS™, które z założenia jest zdalnym nauczaniem elektronicznym wspartym na zaawansowanych technologiach teleinformatycznych i komunikacyjnych. Słowa kluczowe: globalny społeczny podział pracy, przyszłość Akademii, uniwersytet globalny, GMELS™. Global division of labor inevitably marginalizes/destroys local systems of higher education. National (Polish, but not only) academic teaching has a chance to survive only as a component of a global academic system. Such a global system may be based on GMELS™, a remote electronic teaching solution employing advanced information and communication technologies. Keywords: global social division of labor, future of academia, global university, GMELS™.

Description

To jest pełna wersja referatu wygłaszanego na VIII Konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Kraków, 17-11-2011. Więcej o konferencji: http://e-edukacja.net/?konferencja=8&page=program.

Sponsor

Keywords

Globalny społeczny podział pracy, Global social division of labor, Przyszłość Akademii, Future of academia, Uniwersytet globalny, Global university, GMELS™

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego