Ośrodek Glen Mills School w amerykańskim systemie zapobiegania przestępczości mlodzisży

Title alternative

Abstract

Celem niniejszego opracowania jest opis funkcjonowania ośrodka dla młodzieży przestępczej i zagrożonej przestępstwem Glen Mills School. Ośrodek ten położony jest w Pensylwanii (USA); wieloletnią działalność opiera na wypracowanej oryginalnej koncepcji resocjalizacji zakładowej. W artykule opisano programy środowiskowe i resocjalizacyjne realizowane w tym ośrodku na tle aktualnych tendencji w zapobieganiu przestępczości młodzieży.
Glen Mills School in the system of prevention of juvenile delinąuency in USA Tha aim of this article is description of functioning the special form of social rehabilitation for juvenile delinquents- Glen Mills School in Pennsylvania (USA). There is presented the social and rehabilitation programs, based on special approach in the context of actually trends in prevention of juvenile delinąuency.

Description

Sponsor

Keywords

przestępczość nieletnich, zapobieganie, profilaktyka, system wychowawczy, juvenile delinguency, prevention, educational system

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego