Media violence and self-reported hostility in adolescents

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu

Title alternative

Przemoc w mediach i w szkole w opinii młodzieży

Abstract

Celeni podjętych badań było zbadanie percepcji mediów oraz wrogości i przemocy w szkole. Badaniami objęto 527 uczniów szkół średnich z czterech okręgów szkolnych w północnej Karolinie. Młodzież pytano o spostrzeganie mediów oraz wrogości - złości, agresji oraz cynizmu. Wyniki badań generalnie potwierdzają założenie, że oglądanie mediów wzbudzających emocje, może prowokować naśladowanie. Wzmaganie ofert i aktywności związanej z grami komputerowymi (z elementami przemocy), oglądanie programów telewizyjnych z przemocą może wzmacniać wrogość i bójki w szkole. Przyszłe badania powinny koncentrować się na przewidywaniu, jak bardzo wrogość oglądana w mediach odzwierciedla się w przemocy w szkole. Bardzo ważne jest też uczenie się radzenia sobie z wrogością w szkole, stąd wskazane byłoby włączanie tej problematyki do programów szkolnych.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Neodidagmata, nr 25/26, 2003, pp. 97-108

ISBN

978-83-232-2332-0

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego