Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Prawno-administracyjne i finansowe aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wobec aktualnych problemów migracyjnych”, Stężnica k. Baligrodu, 28–29 lutego 2016 r.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Proceedings from a scholarly conference on “Legal-administrative and fi nancial aspects of state’s internal security and the current migration problems”, Stężnica k. Baligrodu, 28–29 February 2016

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Studia Prawa Publicznego, 2016, Nr 16, s. 213-216

Seria

ISBN

ISSN

2300-3936

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego