„Mickiewicz w interpretacjach dramatyczno- muzycznych”

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-03-20T07:43:18Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

,,Mickiewicz in dramatic-musical interpretations”

Abstract

Skomplikowane relacje muzyczno- literackie w kulturze XIX i XX wieku w kontekście twórczości poetyckiej Adama Mickiewicza stanowią podstawowy problem badawczy niniejszej pracy. Autorkę interesują przede wszystkim sposoby i konsekwencje przetwarzania utworów należących do różnych gatunków literackich w dzieła dramatyczno- muzyczne. W polu uwagi znajdują się zatem dzieła stworzone przez Mickiewicza ( oda, ballada, sonet i poemat epicki) oraz ich wybrane muzyczne przekształcenia, dokonane przez kompozytorów XIX i XX wieku: S. Moniuszkę, Jareckiego, Rimskiego-Korsakowa, Wydżgę i Szelutę. Autorka, analizując poszczególne utwory i dzieła dramatyczno- muzyczne, próbuje odpowiedzieć na pytanie o charakter zmian, jakie w stosunku do pierwowzorów Mickiewicza wnosi opracowanie muzyczne. Intencją przyświecającą podjętemu przedsięwzięciu jest też próba odświeżenia utworów zapomnianych czy wręcz nieobecnych w badaniach naukowych. Zaprezentowane analizy mają na celu ujawnienie kilku charakterystycznych punktów dotyczących stosunku librecistów i kompozytorów do wybranych dzieł, technik interpretacyjnych oraz skutków, jakie przyniosły przeobrażenia pierwowzorów literackich w utwory dramatyczno- muzyczne.
The question of complicated relationships in the musical and literary culture of the 19th and 20th centuries in the context of Adam Mickiewicz’s poetry forms the foundation of the research of this work. The author is primarily interested in all methods and consequences of the adaptations of works from different genres to dramatic and musical compositions. Therefore, her area of focus revolves around the works of Mickiewicz (ode, ballad, sonnet and the epic poem) and a selection of their musical adaptations made by the composers of the 19th and 20th centuries such as S. Moniuszko, Jarecki, Rimsky-Korsakov, Wydżga and Szeluto. Analyzing individual compositions and dramatic-musical works, the author tries to answer the question pertaining to the nature of the changes caused by the musical arrangements when compared to the original works by Mickiewicz. The primary intention of the project undertaken is an attempt to refresh the works which have been forgotten or omitted in research. The aim of the analyzes presented is to reveal some characteristic points regarding the attitude of librettists and composers towards the selected works, techniques of interpretation and the consequences caused the transformation of literary originals to dramatic-musical works.

Description

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiej

Sponsor

Keywords

Mickiewicz, poezja, poetry, opera, kantata, cantata, adaptacja, adaptation

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego