Stosunki partii nacjonalistycznych Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier do integracji europejskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

The Attitude of Nationalist Parties in Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary to European Integration

Abstract

Tematem artykułu jest analiza stosunku partii nacjonalistycznych w czterech państwach Europy Środkowej (Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry) do integracji europejskiej. Część z nich, takie jak polska LPR, słowacka SNS czy węgierski Jobbik, po 2004 r. posiadały reprezentację parlamentarną, uczestnicząc nawet w rządach, a przez to mając pewien (dość ograniczony jednak) wpływ na tworzenie polityki zagranicznej. Prezentowane przez nie stanowiska były często wyrazem społecznych obaw i niepokojów związanych z przystąpieniem do UE. Sam projekt integracji oceniany był różnie: od postulatów wystąpienia i ostrzeżeń przed utratą niepodległości przez akceptację dla hasła Europy narodów po aprobatę dla członkostwa w UE. Przedstawiane w programach stanowiska ilustrowały także tradycyjne antagonizmy i lęki związane z sąsiadami i prowadzoną przez nich polityką (głównie obawa przed różnego rodzaju rewizjonizmem niemieckim i węgierskim), a także poglądy na wpływ innych podmiotów na suwerenność i stan państwa (często podnoszony argument nadmiernej eksploatacji lub zagrożeń dla narodowej własności).
The paper analyzes the attitude of nationalist parties in four Central European states (Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary) to European integration. After 2004, some of them, e.g. the League of Polish Families (LPR), the Slovak National Party (SNS), and Jobbik in Hungary, gained parliamentary representation, or even entered governments thus obtaining some (albeit limited) influence on foreign policy. Their attitudes frequently expressed social fears and anxieties related to the accession to the EU. The integration process as such was assessed in different ways: from the demands to leave the Union and warnings that the states will lose their independence, to the approval of the Europe of nations concept, and the endorsement of EU membership. Their attitudes, contained in the political platforms of the parties, also reflected traditional antagonisms and the fear of neighbors and their policies (this mainly concerned the fear of all sorts of German and Hungarian revisionist claims), as well as their views on the influence of other subjects on the state’s sovereignty and condition (including the frequent argument of excessive exploitation and threats to national possessions).

Description

Sponsor

Keywords

partie nacjonalistyczne, integracja europejska, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2010, nr 4, s. 171-190.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego