Problemy interpretacji zjawisk sztuki w archeologii w kontekście nieoczywistości sztuki,

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

sztuka pradziejowa i starożytna, problemy badań, prehistoric and ancient art, archaeological method and theory

Citation

W: Estetyka w archeologii, eds. B. Gediga, A. P. Kowalski, Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. s.11-20.

ISBN

83-85824-04-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego