Polonista na rynku pracy. O strategiach dostosowania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Publikacja przedstawia dynamiczne przemiany organizacyjne i jakościowe, jakim ulega polonistyka uniwersytecka, cały czas poszukując nowych i dobrych rozwiązań stosowanych w kształceniu studentów. Autorzy poszczególnych tekstów rozpatrują temat z różnych perspektyw: podejmują rozważania nad kondycją polonistyki uniwersyteckiej, omawiają tendencje jej zmian na przestrzeni ostatnich lat, otwieranie się na otoczenie biznesowe (co skutkuje tworzeniem praktycznych specjalizacji czy kierunków studiów), wskazują na nowe technologie wymuszające umiejętność poruszania się wśród nowych zjawisk kultury, koncentrują się na poszukiwaniu i propagowaniu rozwiązań edukacyjnych, sprzyjających rozwojowi kompetencji nauczyciela polonisty. Przywołując wyniki prowadzonych badań, szukają odpowiedzi na pytanie o relacje między teoretycznym a praktycznym przygotowaniem studentów do podejmowania działań w różnych obszarach życia.

Description

Sponsor

Keywords

przemiany organizacyjne polonistyki, przemiany jakościowe polonistyki, zmiany polonistyki, rynek pracy polonisty

Citation

Gis A., Wobalis M., red. nauk., Polonista na rynku pracy. O strategiach dostosowania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 268.

ISBN

978-83-232-3076-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego