Rola regionów podczas prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010-01

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Spraw Publicznych

Title alternative

Abstract

W trakcie zbliżającej się polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej ważną rolę będą odgrywać regiony. Ich zadaniem będzie, po pierwsze, wy promowa nie swojego potencjału wśród przy byłych do Polski gości zagranicznych, po drugie – włączenie się w kampanię informującą obywateli o Przewodnictwie. W obu tych obszarach administracja regionalna po winna podjąć współpracę z trzecim sektorem. Należy konsultować jego przedstawicieli w procesie przygotowań regionu do Prezydencji oraz wypracować formy kooperacji, które mają na celu informowanie obywateli. Aby skoordynować poszczególne zadania w różnych obszarach związanych z polską Prezydencją w Radzie Unii Europejskiej, w regionach po winny być powołane Rady Marszałka do spraw Koordynacji Przygotowań Województwa do Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

Description

Sponsor

Keywords

prezydencja Polski w Unii

Citation

Analizy i Opinie nr 105, luty 2010

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego