Narodziny pisarki dwudziestowiecznej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Rozdział monografii zbiorowej pt. "Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: procesy i gatunki, sytuacje i tematy" ukazuje proces kształtowania się dwudziestowiecznej tożsamości pisarskiej kobiet na przykładach biografii i twórczości m.in. Marii Rodziewiczówny, Gabrieli Zapolskiej, Marii Komornickiej i in.

Description

Sponsor

Keywords

pisarstwo kobiet, literatura polska wiek XX, Maria Rodziewiczówna, Eliza Orzeszkowa, Gabriela Zapolska, Maria Komornicka, Marcelina Kulikowska

Citation

w: Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: procesy i gatunki, sytuacje i tematy

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego