Przekształcenie gospodarstw pomocniczych w jednostki gospodarki budżetowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Transformation of state auxiliary holdings into budget policy institutions

Abstract

Podstawowym celem niniejszego artykułu jest próba analizy wybranych problemów prawnych związanych z przekształcenie gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej. W pierwszej części opracowania wskazano kontrowersje dotyczące przepisów stanowiących normatywną podstawę owego przekształcenia. W kolejnych częściach przedstawiono zakres praw i obowiązków przejmowanych przez tworzone jednostki oraz status prawnopodatkowy gospodarstw pomocniczych i instytucji gospodarki budżetowej.
*This paper examines selected legal issues of the transformation of state auxiliary holdings into so-called ‘budget policy institutions’. Its first part discusses the controversy over the provisions that constitute the legal grounds for the transformation. Further, the paper presents the scope of rights and duties taken over by a new institution, as well as a legal and tax status of both: the auxiliary holdings and the ‘budget policy institutions’.

Description

Sponsor

Keywords

gospodarstwa pomocnicze, state auxiliary holdings, instytucje gospodarki budżetowej, budget policy institutions

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 1, s. 95-107

Seria

ISBN

ISSN

0035-9629

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego