Próba interpretacji zabudowy osady z wczesnej epoki żelaza na stanowisku Milejowice 19, pow. wrocławski

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, IAiE PAN

Title alternative

Die Bebauung einer Siedlung aus der frühen Eisenzeit auf dem Fundplatz Milejowice 19, Kr. Wrocław – Versuch einer Interpretation

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

wczesna epoka żelaza, budownictwo pradziejowe, siedziby elit, wzorce osadnicze, Early Iron Age, settlement pattern, prehistoric houses, elite seat

Citation

Architektura i budownictwo epoki brązu i wczesnych okresów epoki żelaza. Problemy rekonstrukcji, eds. B. Gediga, W. Piotrowski, Biskupin-Wrocław: Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, IAiE PAN, pp. 175-207.

ISBN

83-915490-4-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego