Security Priorities and their Perception by Local Communities. A Survey of Population in Wielkopolska 2015-2017

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Priorytety bezpieczeństwa – postrzeganie z perspektywy społeczności lokalnych. Badania mieszkańców Wielkopolski – 2015 - 2017

Abstract

The aim of the article is to present the results of studies carried out in Wielkopolska regarding the perception of security by local communities, declared priorities and the impact of public debate and the media on these priorities. The studies were carried out in the former administra- tive region of Konin in 2015, 2016 and 2017. As the analysis shows, the narrative regarding individual and collective threats presented by politicians and the media had a large impact on individual priorities. This is evident from the assessment of the threat to national security and the assessment of such phenomena as terrorism, immigrants or the possibility of aggression from the East. With regard to individual security and changing priorities in this area, the impact of stabilization resulting from the implementation of social programs of the Law and Justice Party, with a special focus on the “Family 500 plus” program, is clearly noticeable. The results of the studies explicitly recommend their continuation in the years to come.
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań przeprowadzonych w Wielkopolsce, dotyczących postrzegania bezpieczeństwa przez społeczność lokalną, deklarowanych priorytetów oraz wpływu debaty publicznej i mediów na nie. Badania zostały przeprowadzone w byłym województwie konińskim w latach 2015, 2016 i 2017. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, duży wpływ na priorytety indywidualne ma narracja obejmująca zagrożenia indywidualne i zbiorowe przedstawiane przez polityków oraz media. Widać to na przykładzie oceny zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz oceny takich zjawisk jak terroryzm, imigranci czy możliwości agresji ze Wschodu. W odniesieniu do bezpieczeństwa indywidualnego oraz zmiany priorytetów w tym zakresie wyraźnie zauważalny jest wpływ stabilizacji związanej z realizacją programów społecznych Prawa i Sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem programu „Rodzina 500 plus”. Wyniki przedstawionych badań jednoznacznie rekomendują dalsze ich kontynuowanie w kolejnych latach.

Description

Sponsor

Keywords

internal security, security priorities, security assessment,, sense of security, bezpieczeństwo wewnętrzne, priorytety bezpieczeństwa, ocena bezpieczeństwa, poczucie bezpieczeństwa

Citation

Przegląd Strategiczny, 2019, nr 12, s. 195-214.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego