Agents of change. Feminist literary magazines, editors, and the politics of cultural production in Canada (1970-2000)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Katalizatory zmian. Feministyczne czasopisma literackie, redaktorki i polityka twórczości kulturowej w Kanadzie w latach 1970-2000

Abstract

This study investigates the role of feminist literary magazines and their editors as facilitators of change within Canadian literary and cultural field from the 1970s through the 1990s. Such an investigation entails a broader analysis of the politics of cultural production in Canada with a focus on the production and editing of selected publications in the context of feminist publishing and alternative publishing, including an analysis of networks, relations and exchanges among editors, contributors, readers, and institutions. The publications chosen for analysis – Room of One’s Own (1975- ), Fireweed (1978-2002), CV2 (1975- ), Tessera (1984-2005) and (f.)Lip (1987-1990) – are examined as representatives of women’s literary magazine culture that emerges in the mid-1970s, signaling a shift in Canadian literary magazine history that has remained largely unexplored. Research questions at the core of the study relate to the nature of agency of both editors and their publications, the degree of embeddedness of feminist periodical production in changing socio-political and cultural contexts, the politics of editing and producing feminist literary magazines in Canada, and the links between editing, representation and legitimation of writing by women marginalized on the grounds of race, sexual orientation and class.
Celem niniejszej rozprawy jest zbadanie roli feministycznych czasopism literackich i ich redaktorek jako katalizatorów zmian w kanadyjskim polu literacko-kulturowym od lat siedemdziesiątych do lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Specyfika badania wymaga szerszej analizy kontekstów społeczno-kulturowych i politycznych, które warunkowały procesy twórczości kulturowej w Kanadzie, a w szczególności produkcję i redakcję czasopism literackich będących istotną częścią feministycznej działalności wydawniczej spoza głównego nurtu. W związku z tym, analiza skupia się także na zależnościach i sieciach powiązań między redaktorkami, czasopismami, czytelnikami, autorami, wydawcami i polityką kulturową państwa. Czasopisma wybrane do analizy – Room of One’s Own (1975- ), Fireweed (1978-2002), CV2 (1975- ), Tessera (1984-2005) i (f.)Lip (1987-1990) – reprezentują niezbadane jak dotąd zjawisko w historii kanadyjskiego czasopiśmiennictwa literackiego, określane w języku angielskim jako „women’s literary magazine culture” (Irvine 2016). Główne zagadnienia poruszone w niniejszej rozprawie związane są z naturą sprawczości redaktorek i publikowanych przez nie czasopism, stopniem zakorzenienia feministycznej działalności czasopiśmienniczej w zmieniających się realiach społeczno-politycznych i kulturowych, a także z ideologicznymi i praktycznymi aspektami produkcji i redakcji czasopism w Kanadzie w okresie zdominowanym przez dyskurs problematyzujący kwestie równości, płci, seksualności/orientacji seksualnej, rasy i polityki tożsamościowej.

Description

Wydział Anglistyki

Sponsor

Keywords

literary magazine publishing, feminism, periodical studies, czasopiśmiennictwo literackie, feminizm, studia nad czasopismami

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego