Roman Schulz. Studia z innowatyki pedagogicznej, Wyd. Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, Toruń 1996.

Loading...
Thumbnail Image

Date

1997

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu

Title alternative

Abstract

Recenzje i sprawozdania z książek

Description

Sponsor

Keywords

proces kształcenia, motywacja, turystyka, ekorozwój, wycieczki szkolne, learning process, motivation, tourism, ecodevelopment, school trips, neodidagmata

Citation

Neodidagmata, nr 23, 1997, pp. 242-244.

ISBN

978-83-232-2332-0

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego