Technika prawodawcza

Loading...
Thumbnail Image

Date

1990

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Title alternative

Legislative technique

Abstract

Legislative technique is nowadays of basic importance for securing the adequate level of legal systems. The article analyses the notion and tasks of legislative technique, characterizes the directives of legislative technique from a formal point of view (i.e. as sui generis technical direction), and from a substantive point of view, points to the deficiencies of contemporary legislative technique and analyses the problems of statutory regulation of legislative technique.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 52, 1990, z. 1, s. 1-19

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego