Melancholia – utopia – intelektualiści (czytając Wolfa Lepeniesa)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2000

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Pytania o miejsce i rolę, zadania i zobowiązania, przypisywany sobie i przyznawany przez społeczeństwo status intelektualisty stanowią w ostatnim czasie poważną część toczących się dyskusji w humanistyce, szczególnie w filozofii i filozoficznie zorientowanej socjologii. Różne są po temu przyczyny w różnych miejscach, jednak zarówno w krajach anglosaskich jak i w Niemczech, a zwłaszcza (z największą bodaj intensywnością) we Francji, owe „pytania o intelektualistę” stanowią ważny punkt odniesienia w toczących się dyskusjach. Myślenie Wolfa Lepeniesa dobitnie wskazuje, iż dominujący dyskurs francuski – bo przecież to we Francji Zola napisał sławetne „J'accuse!” w czasie sprawy Dreyfusa i to tam właśnie zrodził się sam termin l'intellectuel – wymaga dzisiaj poważnego uzupełnienia, pokazując tylko fragment większej całości, która na Francji bynajmniej się nie kończy.

Description

Sponsor

Keywords

Wolf Lepenies, intelektualiści, melancholia, Europa Środkowa, zaangażowanie polityczne, filozofia

Citation

M. Szcześniak (red.), Między humanistyką a przyrodoznawstwem. Poznań: WN IF UAM. 2000, s. 133-149.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego