Domy, miasteczka, miasta – zmiana w postrzeganiu przestrzeni i miejsca we współczesnych powieściach irlandzkich

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-05-07

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Houses, towns, cities – the changing perception of space and place in contemporary Irish novels

Abstract

Niniejsza rozprawa doktorska podejmuje temat percepcji i reprezentacji przestrzeni we współczesnej powieści irlandzkiej pisanej w języku angielskim oraz analizuje znaczenie przestrzeni w konstruowaniu współczesnej tożsamości zarówno jednostkowej, jak i narodowej w kontekście Republiki Irlandzkiej i Irlandii Północnej. Dysertacja ma trzy podstawowe cele. Po pierwsze, skupia się na prezentacji trzech podstawowych typów przestrzeni, jakie można odnaleźć w powieści irlandzkiej: domu, wsi i miasta. Po drugie, ukazuje na związek pomiędzy przestrzenią a tożsamością zarówno indywidualną, a także narodową o szczególnym znaczeniu w kontekście irlandzkim. Po trzecie, zakłada, iż poprzez analizę reprezentacji przestrzeni w powieściach irlandzkich można badać proces zmian zachodzących w tożsamości jednostkowej i narodowej Irlandczyków. Diachroniczność badań ma pomóc we wskazaniu różnic czasowych w przestrzennej prezentacji domu, wsi i miasta jako nośników zmian w mentalności Irlandczyków.
The thesis of this work is devoted to the novelistic representations of domestic, rural and urban space present in the Irish literature of the last decades of the twentieth century as well as the beginning of the new millennium. For the purpose of the variety of topics related to the perception and representation of places, different theories of space are going to be applied with Henri Lefebvre’s theory of space production as the dominating theoretical background for the whole thesis. The literary output of the chosen writers is going to be represented with two novels each. The first novel usually belongs to the last decades of the former century or has action set in this period, whereas the second one is to provide a fresh view on the same topic from the perspective of the twenty-first century.

Description

Wydział Anglistyki Zakład Literatury Angielskiej i Lingwistyki Literackiej

Sponsor

Keywords

Powieść irlandzka, Irish novel, Przestrzeń, Space, Dom, House, Wieś, Countryside, Miasto, City, Tożsamość, Identity

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego