Historyk w powodzi danych. O chaotyczności współczesnej historiografii

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Polskie Towarzystwo Historyczne

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

historia, historiografia, nauka

Citation

Werner W., Historyk w powodzi danych. O chaotyczności współczesnej historiografii, [w:] Katarzyna Błachowska, Zbigniew Romek, Marcin Wolniewicz (red.) Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX– XXI wieku, Polskie Towarzystwo Historyczne, Warszawa 2013, s. 339 – 349.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego