Historia idei komunikacji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

History of the Idea of Communication

Abstract

Zbiór trzynastu artykułów poświęconych tytułowemu zagadnieniu historii idei komunikacji, a podejmujących je na wiele różnych sposobów: od omówienia podstaw metodologicznych historii komunikacji po przykłady bardziej szczegółowych badań w jej zakresie. W tomie znalazły się teksty autorstwa najwybitniejszych światowych znawców zagadnienia, w tym Roberta Darntona, Johna D. Petersa, Petera Burke’a, Davida R. Olsona i Filippa de Vivo. Historia komunikacji jako dyscyplina naukowa zaczęła kształtować się w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia, jest to więc stosunkowo młody i wciąż rozwijający się obszar badawczy. W Polsce pozostaje zagadnieniem stosunkowo mało znanym, słabo skoordynowanym instytucjonalnie, wymagającym pogłębionych studiów. Celem publikacji jest próba spopularyzowania w naszym kraju podejmowanej w niej problematyki i zainicjowanie bardziej zintegrowanych badań w ramach historii komunikacji.
The volume titled Historia idei komunikacji [History of the Idea of Communication] is a collection of thirteen articles that deal with the history of the idea of communication and present this topic in many different ways - they describe the methodological foundations of the history of communication and they also provide examples of more detailed studies in this area. Among the keywords that characterize the approach that was adopted for the purpose of this book are" culture" and" social reality," whereas, for example, the history of culture, social history, philosophy of culture and historical anthropology are among the disciplines that are closely related to the history of communication. This collection includes texts that were written by the world's pre-eminent experts in this field, such as Robert Damton, John D. Peters, Peter Burke, David R. Olson and Filippo De Vivo.

Description

Sponsor

Keywords

historia komunikacji

Citation

Wendland M., red. nauk., Historia idei komunikacji. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015, s. 352.

ISBN

978-83-232-2888-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego