Ustanowienie i wczesne dzieje biskupstwa kujawskiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

1996

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Historii UAM

Title alternative

Abstract

Artykuł omawia dzieje ustanowienia biskupstw na Kujawach (w Kruszwicy i Włocławku) za panowania Bolesława Krzywoustego.

Description

Sponsor

Keywords

Średniowiecze, Historia kościoła, Biskupstwo kujawskie, Biskupstwo włocławskie, Biskupstwo kruszwickie, Kolegiata św. Piotra w Kruszwicy

Citation

Scripta minora, t. 1, red. Bohdan Lapis, s. 83-108

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego