K tematické výstavbě raných próz básníka Julia Zeyera

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

PAN oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo Pro

Title alternative

The thematic structure of the early prose poet Julis Zeyer

Abstract

Cílem tohoto příspěvku je poukázat na prokazatelné paralely v rámci tematické výstavby próz počátečního tvůrčího období básníka Julia Zeyera. Kompozice u Zeyerových textů ze 70. let 19. století je založena na příběhovém propojení dvou relativně samostatných vyprávěcích pozic. Principiálním znakem této vyprávěcí šablony, jejíű aplikaci můžeme v různých modifikacích nalézt u celé řady Zeyerových prozaických textů počátečního období jeho tvorby, je výrazné posílení promluvy postav oproti promluvě vypravěče, a to vždy v pravidelném postupu založeném na využití postav jako vypravěčů. Profil vyprávění je ve znamení nenarativních částí a texty jsou více dramatizované. Z formálních aspektů textové výstavby se na rytmu Zeyerových próz významně podílí vertikální členění textu. To je s tematickou výstavbou pevně propojeno a tvoří principiální prvek vzhledem k formálnímu přístupu autora v rámci zpracování prozaické látky.
Article is a contribution for closer knowledge of individual style of prosaistic works of Julius Zeyer. Author deals with selected problems of text and thematic structure of writer‘s works from initial period of creativity: Jeho svět a její, Ondřej Černyšev, Xaver and compares them with novel Jan Maria Plojhar – the work of top period of Julus Zeyer’s creativity.

Description

Sponsor

Keywords

Česká literatura, Czech literature, odernismus, Modernism, Tématická výstavba literárního díla, Thematic structure of works, Literární komparatistika, Comparative literary

Citation

Bohemistyka IX, 2009, nr 2, s. 90–98.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego