STAN POLSKICH FINANSÓW PUBLICZNYCH

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

THE STATE OF POLISH PUBLIC FINANCE

Abstract

Polskie finanse publiczne znajdują się w punkcie zwrotnym. Stan ich nie jest właściwie zły, ale dalsze utrzymywanie się deficytu na tak wysokim poziomie stwarza niebezpieczeństwo dalszego szybkiego wzrostu długu publicznego do rozmiarów, które mogą zagrozić stabilności gospodarczej i finansowej kraju. Na razie nie stało się nic nieodwracalnego, ale nieodzowna jest szybka redukcja deficytu. Władze Unii Europejskiej, wszczynając w lipcu 2009 r. w stosunku do Polski procedurę nadmiernego deficytu, wyznaczyły jako termin obniżenia deficytu poniżej 3% PKB rok 2012. Niezbędne jest dotrzymanie tego terminu nie dlatego, że jest to polecenie władz Unii, lecz ponieważ leży to w dobrze pojętym interesie Polski. Przyjęty przez rząd w kwietniu (i przekazany do Brukseli) „Program konwergencji – aktualizacja 2011” w zasadzie zakłada dostosowanie fiskalne mające to zapewnić, ale powstają wątpliwości, czy przewidywane działania okażą się w pełni skuteczne. Wydaje się, że bez pewnego zwiększenia obciążeń fiskalnych – przynajmniej przywrócenia dawnego poziomu składki w ubezpieczeniu rentowym – nie uda się urzeczywistnić zapowiadanego obniżenia deficytu.
Public finance in Poland is currently at a turning point. Although the Polish finance today is not in a really bad state, if the deficit continues to remain at such a high level as it is now, this situation is potentially dangerous because a substantial increase in public debt may jeopardise the economic and financial stability of the country. Therefore, even if nothing irreversible has yet happened, the reduction of the current deficit seems rather urgent. When in July 2009 the European Union commenced excess deficit proceedings against Poland, it set the year 2012 as a date by which Poland was to have brought down its deficit to below 3% of the GDP. That deadline must be met not just because such is the recommendation of the EU, but because a lower deficit is in Poland’s best interests. The ‘Convergence Programme – Update 2011’ adopted by the Polish government in April 2011 provides for fiscal adjustments to ensure the necessary reduction of the deficit. Yet, there are doubts voiced whether the planned measures will be fully effective. As it seems now, only an increase in certain fiscal burdens – at least a return to the former level of state pension contributions – may ascertain the deficit reduction plans.

Description

Sponsor

Keywords

finanse publiczne, public finance, deficyt, deficit, dług publiczny, public debt, dochody, wydatki, dostosowanie fiskalne

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 3, s. 5-24

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego