Instytucjonalizmy w socjologii i ekonomii. Problem i jego konceptualizacja

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNS UAM

Title alternative

Abstract

Description

Celem niniejszej pracy jest zmierzenie się z semantycznym wymiarem pojęcia instytucji w socjologii i ekonomii, traktujące wieloznaczność tego pojęcia(wynikającą bardziej z "trans"-niż "inter"-dyscyplinarności)jako wartość. Książka stanowi próbę rekonstrukcji głównych założeń zawartych w nurcie instytucjonalizmu ekonomicznego, który narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 20. i 30.XX wieku. Założenia tej oryginalnej koncepcji rzutowane są na wybrane stanowiska powojennej socjologii amerykańskiej. W podsumowaniu książki czytelnik znajdzie próbę naszkicowania zbliżających się płaszczyzn paradygmatycznych w ramach socjologii i ekonomii.

Sponsor

Keywords

Citation

Nowak, Marek, Instytucjonalizmy w socjologi i ekonomii. Problem i jego konceptualizacja, 2009, ss. 226.

ISBN

978-83-929763-1-8

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego