Praktykowanie krajobrazu kulturowego. Lokalne i regionalne wymiary zjawiska na przykładzie społeczności z Dubicz Cerkiewnych (Podlasie).

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-11-22

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Raport z badań terenowych przeprowadzonych w roku 2013 przez studentów z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Etnologiczne badania terenowe przeprowadzono na obszarze gminy Dubicze Cerkiewne, na Podlasiu.

Description

Sponsor

Keywords

badania terenowe, etnologia, Podlasie, krajobraz kulturowy, Dubicze Cerkiewne, region

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego