Bolesław IV Kędzierzawy - książę Mazowsza i princeps

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Poznańskie

Title alternative

Abstract

Książka jest biografią jednego z synów Bolesława Krzywoustego - Bolesława Kędzierzawego. Mieści się tym samym w nurcie biografistyki polskich władców dzielnicowych, który obecnie przeżywa swoisty renesans. W zamyśle autorki sylwetka władcy przedstawiona została poniekąd na tle epoki, w której panował. Niedościgłym wzorem dla niej były wspaniałe monografie Stanisława Smolki i Benedykta Zientary. Zdaniem recenzentów pracy prof. Henryka Samsonowicza oraz prof. Tomasza Jasińskiego autorce udało się zarysować bardzo ciekawy obraz Polski początków rozbicia dzielnicowego, a także przedstawić nieco inny niż znany powszechnie w historiografii obraz samego Kędzierzawego. Bolesława od lat zarówno w pracach naukowych, jak i w literaturze pięknej przedstawiano jako słabego władcę, poddającego się woli możnowładztwa, a także uległego wobec cesarza. Tymczasem w ujęciu M. Biniaś-Szkopek ten najdłużej w całych dziejach Polski dzielnicowej panujący princeps jest księciem mądrym, silnym i w sposób konsekwentny przeprowadzający swoją politykę zarówno na gruncie wewnętrznym jak i zewnętrznym. Książka analizuje i poddaje ocenie zarówno politykę wewnętrzną, jak zewnętrzną Bolesława Kędzierzawego, w tym omawia zagadnienia związane z relacjami władcy z papiestwem i cesarstwem oraz przedstawia nowe podejście do hołdu w Krzyszkowie (1157 r.). Porusza również tematy związane ze społeczeństwem i gospodarką państwa piastowskiego w okresie XII w. Przeprowadzona została tu również próba scharakteryzowania elity możnowładczej z czasów Bolesława. Ważnym atutem pracy jest też bogata bibliografia oraz mimo charakteru naukowego przystępny język wypowiedzi.

Description

Sponsor

Keywords

Polska w średniowieczu, rozbicie dzielnicowe, biografia, Bolesław IV Kędzierzawy, Mieszko III Stary, Henryk Sandomierski, rozbicie dzielnicowe w Polsce, elity władzy w Polsce w XII w., kościół w Polsce w XII w., Mazowsze XI-XII w., hołd w Krzyszkowie (1157 r.), papiestwo w XII w., cesarstwo w XII w., stosunki polsko-ruskie w XII wieku, wyprawy na Prusów XI-XII wiek, testament Bolesława Krzywoustego, monety Bolesława Kędzierzawego

Citation

Biniaś-Szkopek Magdalena, Bolesław IV Kędzierzawy - książę Mazowsza i princeps, Wydawnictwo Poznańskie, s. 313.

ISBN

ISBN 978-83-7177-603-8

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego