Kandydaci do małżeństwa w aspekcie normatywno-faktycznym. Studium teologiczno-empiryczne na przykładzie Archidiecezji Poznańskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Candidates for marriage in a normative-factual aspect. Theological and empirical stydy on example Archdioceze. Poznan

Abstract

Główny problem dysertacji zawiera się w pytaniu czy osoby będące w okresie wyłaniającej się dorosłości są dojrzałe do zawarcia związku małżeńskiego według zasad i reguł związku sakramentalnego? Badania przeprowadzono w grupie zdeklarowanych kandydatów do sakramentu małżeństwa, wykorzystując narzędzia badawcze Skalę Dojrzałości do Małżeństwa (SKLADOM) (Ryś, 2014), Dimensions of Identity Development Scale (DIDS) (Luyckx, Schwrtz, Berzonsky i inni, 2008) w polskiej adaptacji - przygotowaną przez zespół prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej, Skalę Tożsamości Religijnej (STR) (Wieradzka-Pilarczyk, 2015) oraz wielowymiarową autodeklarację religijną badanych. Analizy wykazały, że jedynie 51% badanych charakteryzuje się dojrzałą tożsamością osobową i 29% wykazuje cechy zharmonizowanej pod względem eksploracji i zobowiązania religijnego tożsamością religijną, bez oznak kryzysu. Najniższe wartości w skali Dojrzałości do Małżeństwa osiągają narzeczeni w podskalach: akceptacja siebie, zaspokajanie potrzeb, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów.
The group of respondents consisted of declared candidates for sacramental marriage. The research tools used included the Maturity for Marriage Scale [Polish: Skala Dojrzałości do Małżeństwa (SKLADOM)] (Ryś, 2014), the Dimensions of Identity Development Scale (DIDS) (Luyckx, Schwrtz, Berzonsky et al., 2008) adapted to the Polish realities by Professor Anna I. Brzezińska’s team (Brzezińska, Piotrowski), the Religious Identity Scale [Polish: Skala Tożsamości Religijnej (STR)] (Wieradzka-Pilarczyk, 2015), and the respondents’ multidimensional religious self-declaration. Analyzes showed that only 51% of respondents characterized by a mature personal identity and 29% shows the harmonized characteristics in terms of exploration and commitments religious identity, with no signs of the crisis. The lowest values on the Maturity for Marriage Scale are achieved by the respondends on the subscales: self-acceptance, satisfaction of needs, communication and conflict resolution.The lowest value was observed in the following subscales: self-acceptance, need fulfillment, communication and conflict resolution.

Description

Wydział Teologiczny

Sponsor

Keywords

archidiecezja poznańska, dojrzałość, narzeczeństwo, stan faktyczny, studium empiryczne, Archdiocese Poznan, empirical study, engagement, facts, maturity

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego