Międzynarodowe sądy karne jako instrumenty kontroli przestrzegania fundamentalnych praw człowieka

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

International Criminal Tribunals as Control Mechanisms over Fundamental Human Rights

Abstract

Poważne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa praw człowieka doprowadziły w latach 90tych XX wieku do urzeczywistnienia inicjatyw mających na celu ścigania i karanie sprawców takich czynów. Trzy powołane wówczas trybunały karne stały się swoistymi mechanizmami międzynarodowej kontroli post factum nad przestrzeganiem fundamentalnych praw przysługujących jednostce. Zostały zobowiązane przede wszystkim do ustalenia odpowiedzialności i ukarania sprawców zbrodni. W artykule ukazano genezę i istota funkcjonowania, a także efekty aktywności trybunałów karnych na rzecz przywracania wiary w fundamentalne prawa człowieka. Udowodniono, że międzynarodowe sądy karne sprzyjają umocnieniu koncepcji ochrony praw człowieka i bezpieczeństwa definiowanego przez pryzmat jednostek, jednak z uwagi na formalne i rzeczywiste przeszkody w realizacji swych kompetencji, nie przyczyniają się do wzmocnienia rzeczywistej ochrony fundamentalnych jednostki.
Serious violations of international humanitarian law and international human rights law in the 90’s resulted in initiatives aimed at prosecution of persons responsible. Three international criminal tribunals became mechanisms of international post factum control over fundamental human rights. The tribunals have been created to decide about individual responsibility and to punish authors of international crimes. In the article, genesis and concept, as well as effects of the tribunals’ activities are presented. It has been proved that international criminal tribunals promote human rights and human security concepts. However, because of formal and real obstacles concerning fulfillment of their competences, the three tribunals do not contribute to enforcement of human rights protection.

Description

Sponsor

Keywords

Międzynarodowe sądy karne, International Criminal Tribunals, Prawa człowieka, Human rights, Mechanizmy kontrolne, Control mechanisms

Citation

Przegląd Strategiczny, 2013, nr 2, s. 145-166.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego