Conflict and Reconciliation in Prigorodny Region

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Konflikt i pojednanie w regionie Prigorodny

Abstract

The conflict, which took place between the Ossetian and Ingush ethnic groups, had severe political consequences. The process of reconciliation has been ongoing for over two decades, but the results are still questionable. The Russian federation played a decisive role in the processes. The authorities of the Russian Federation mistreated the Ingush and supported the Ossetians; this condition encouraged the conflict and served as an obstacle in mediating the dialogue. The article examines the scale and effectiveness of intergovernmental agreements by analyzing the relations between the Ossetian, Ingushetian and Russian authorities. The research proposes a general set of political factors that have been shaping the societal attitudes of the conflicting parties. The work attempted to some key reasons which determined the Kremlin’s position(s) in the conflict and reconciliation.
Konflikt mający miejsce pomiędzy Osetyńczykami a Inguszami niósł za sobą wiele politycznych konsekwencji. Proces pojednania trwa od ponad dwóch dekad, niestety same rezultaty jawią się wątpliwymi. Federacja Rosyjska odgrywa decydującą rolę w samym procesie, władze Federacji Rosyjskiej nie doceniły siły Inguszy i poparły Osetyńczyków. Argument ten przyczynił się do eskalacji konfliktu i funkcjonował jako główne ognisko zapalne podczas mediacji.

Description

Sponsor

Keywords

Conflict, Ingushetia, Ossetia, Prigorodny, Russia, konflikt, Inguszetia, Osetia, Prigorodny, Rosja

Citation

Przegląd Strategiczny, 2017, nr 10, s. 119-132.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego