Ekoterroryzm - rozważania w kontekście bezpieczeństwa i zasady zrównoważonego rozwoju. Wybrane regulacje prawa międzynarodowego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Praw Człowieka

Title alternative

Abstract

Terrorystyczny modus operandi rozszerza się na kolejne obszary funkcjonowania państwa, prawa oraz społeczności międzynarodowej stanowiąc zagrożenie także dla naturalnego środowiska życia człowieka. Ochrona przyrody stanowi ważny aspekt realizacji the human rights. W rozważaniach podkreślono, iż w przeciwdziałaniu terroryzmu istotną rolę odgrywa systemowe i skoordynowane realizowanie zadań z poszanowaniem prawa międzynarodowego, praw człowieka oraz zasad demokratycznych, które stanowią wspólną wartość. W profilaktyce i prewencji ekoterroryzmu nie sposób abstrahować od zasady zrównoważonego rozwoju, gdyż omawiane zjawisko dąży także do zachwiania równowagi biologicznej. Sprawy dotyczące środowiska wymagają wielopłaszczyznowej analizy w oparciu o rzetelne badania i ekspertyzy. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż bez ich respektowania zasada zrównoważonego rozwoju mogłaby nabierać znamion deklaratywnych i nie byłaby komplementarna.

Description

Sponsor

Keywords

prawa człowieka, prawo międzynarodowe, ekoterroryzm, antyterroryzm, zasada zrównoważonego rozwoju

Citation

S. Kowalska, Ekoterroryzm - rozważania w kontekście bezpieczeństwa i zasady zrównoważonego rozwoju. Wybrane regulacje prawa międzynarodowego / Ecoterrorism - Considerations in the Context of Security and the Principles of Sustainable Development. Selected International Law Regulations, [w:] B. Gronowska, B. Rakoczy, J. Kapelańska-Pręgowska, K. Karpus, P. Sadowski (red.), Prawa człowieka a ochrona środowiska. Wspólne wartości i wyzwania, Toruń 2018, s. 223-245

ISBN

978-83-933493-4-0, 978-83-933493-5-7 (e-book)

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego