Ogólna charakterystyka międzynarodowego prawa ochrony środowiska

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

WNPiD UAM

Title alternative

A General Review of International Environmental Law

Abstract

The paper provides a synthetic grasp of the issues related to international environmental law. It should be emphasized that the paper offers only a general review of this law. The significant issues the paper touches upon concer the processes and directions of international environmental law development. Besides, the following categories are analyzed: the environment, environmental protection, the sources of international environmental law, and its principles. The paper also includes an analysis of the fundamental documents that include the principles of international environmental law (in particular the sustained development principles), inter alia the Stockholm Declaration and the Rio de Janeiro Declaration.

Description

Artykuł skupia się na analizie podstawowych kategorii, takich jak środowisko, ochrona środowiska, źródła prawa ochrony środowiska oraz zasady międzynarodowego prawa ochrony środowiska. Celem artykułu nie było przedstawienie całości skomplikowanej materii prawnej w tym zakresie. Istotnym było ukazanie ogólnej charakterystyki międzynarodowego prawa ochrony środowiska, stąd artykuł przedstawia sposoby definiowania wyżej wymienionych pojęć zarówno w prawie międzynarodowym, jak i innych dziedzinach. Źródła międzynarodowego prawa ochrony środowiska zostały jedynie zarysowane, tak aby dały obraz, jak skomplikowaną i rozbudowaną materią prawną jest ochrona środowiska w systemie międzynarodowego prawa ochrony środowiska. Ponadto ważną kwestą było poruszenie podstawowych pryncypiów tego prawa, jakimi są zasady międzynarodowego prawa ochrony środowiska (z naciskiem na zasady zrównoważonego rozwoju). Artykuł skupia się jedynie na ich ogólnej charakterystyce. Dodatkowo w artykule przedstawiono treść podstawowych dokumentów, które zawierają zasady międzynarodowego prawa ochrony środowiska (w szczególności zasad zrównoważonego rozwoju) – m. im. : Deklaracja Sztokholmska i Deklaracja z Rio de Janeiro.

Sponsor

Keywords

międzynarodowe prawo ochrony środowiska, international environmental law, środowisko, environment, ochrona środowiska, environmental protection, źródła międzynarodowego prawa ochrony środowiska, sources of international environmental law, zasady międzynarodowego prawa ochrony środowiska, principles of international environmental law, definicja środowiska, definition of the environment, Deklaracja Sztokholmska, Stockholm Declaration, Deklaracja z Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Declaration, Deklaracja z Johannesburga, Johannesburg Declaration

Citation

R. Rosicki, Ogólna charakterystyka międzynarodowego prawa ochrony środowiska, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3, 2010, pp. 79 - 104.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego