Kwartet smyczkowy w muzyce polskiej XIX wieku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014-10-14

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

String Quartet in the Nineteenth-Century Polish Music

Abstract

Przedmiotem badań rozprawy są kwartety smyczkowe pisane przez polskich kompozytorów w XIX wieku. Należą do nich dzieła m.in. Józefa Elsnera, Ignacego Dobrzyńskiego, Witolda Maliszewskiego, Stanisława Moniuszki, Zygmunta Noskowskiego, Romana Statkowskiego i Władysława Żeleńskiego. Historia gatunku kwartetu została ujęta w czterech zasadnicze rozdziałach o tytułach: Kontekst, Repertuar, Styl i Estetyka. Pierwsza część dotyczy europejskiej historii kwartetu smyczkowego od momentu jego powstania aż do początków XX wieku, z uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem form, technik kompozytorskich i środków fakturalnych. W drugiej autorka dokonuje przeglądu rodzimej, polskiej twórczości kwartetowej z uwzględnieniem szczegółów powstania poszczególnych dzieł. W trzeciej, analitycznej części pracy omówione zostały techniki kompozytorskie i cechy stylistyczne kwartetów smyczkowych polskich kompozytorów. W ostatnim, czwartym rozdziale pracy ujęto zakres dotyczący obecności i roli gatunku kwartetu smyczkowego w rodzimym życiu muzycznym.
In her PhD dissertation the author concentrates on the string quartet genre in 19th century Polish music. The dissertation is divided into four chapters which include: the history of the genre in European Music (1), a general overview of Polish composers’ string quartet output (2), detailed stylistic analysis of preserved works (3) and the examination of the presence and role of the string quartet in the musical life in Nineteenth-Century Poland (4).

Description

Wydział Historyczny: Katedra Muzykologii

Sponsor

Keywords

kwartet smyczkowy, string quartet, kultura muzyczna, musical culture, kameralistyka, chamber music, XIX wiek, 19th century, Polska, Poland

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego