Irena Marszakowa-Szajkiewicz, Badania ilościowe nauki. Podejście bibliometryczne i webometryczne, Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno- Artystyczny 2009, ss. 292

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Irena Marszakowa-Szajkiewicz, badania ilościowe nauki, recenzja, review

Citation

Biblioteka nr 13 (22), 2009, s. 235-240

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego