Kształtowanie się regulacji prawnej zrzeszeń sportowych. Wybrane aspekty krajowe i prawnomiędzynarodowe

Title alternative

Abstract

Description

Książka stanowi kompleksową analizę i ocenę kształtowania się krajowej oraz międzynarodowej regulacji sportu, w szczególności w kontekście zasad funkcjonowania realizowanych zadań i uprawnień historycznie podstawowej, a obecnie wciąż niezwykle ważnej formy organizacyjnoprawnej sportu - zrzeszeń sportowych. Podjęto w niej także zagadnienia statusu prawnego poszczególnych grup członków tych zrzeszeń oraz innych osób związanych ze sportem. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do specjalistów z zakresu materialnego prawa administracyjnego, a także innych pracowników naukowych wyższych uczelni publicznych i niepublicznych. Z powodzeniem będzie służyć studentom - nie tylko kierunków Prawo i Administracja, ale także studentom uczelni sportowych. Monografia może być źródłem cennych informacji dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką form grupowej aktywności sportowej, w tym dla działaczy zrzeszeń oraz innych organizacji działających w polskim sporcie.

Sponsor

Keywords

sport, stowarzyszenie, klub sportowy, związek sportowy, FIFA, UEFA

Citation

Kołaczkowski B., Diallo B.S., Kształtowanie się regulacji prawnej zrzeszeń sportowych. Wybrane aspekty krajowe i prawnomiędzynarodowe. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 294

ISBN

978-83-232-3125-7

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego