Porzucić etyczną arogancję

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNS UAM

Title alternative

Abstract

Description

Książka stanowi niezwykle ważny wkład w autorefleksję humanistyki, a w konsekwencji w rozwój tej dyscypliny wiedzy. Tytułowe porzucenie etycznej arogancji musi prowadzić do porzucenia arogancji uniwersalistycznego myślenia o świecie. autorki i autorzy, zainspirowani przez Marię Janion, przedstawili spójny i integralny projekt przebudowy humanistyki, który za punkt wyjścia bierze wydarzenie Szoa. Pokazują, że dokonała się kompromitacja humanistyki godnościowej, która przez wieki była osią myślenia o człowieku i stworzonej przez niego kulturze. Po Szoa takie myślenie jest niemożliwe. Na tym jednak nie poprzestają. Wskazują na systemy fantazmatyczne jako podstawę skrzywionego obrazu rzeczywistości społecznej, który prowadzi z kolei do stworzenia zintegrowanej wizji świata używanej po to, by zdominować jednych, a wykluczyć drugich. Często mówi się o zapóźnieniu polskiej humanistyki i jej lokalnym charakterze. Teksty zawarte w tej książce pokazują, że tego typu stwierdzenia nie są do końca prawdziwe. Uczestnicy projektu potrafili nawiązać dialog z głównymi nurtami współczesnej humanistyki i co więcej - przedstawić własną oryginalną propozycję teoretyczną. Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz

Sponsor

Keywords

Citation

Beata, Anna, Polak; Tomasz Polak, Porzucić etyczną arogancję, 2011, ss. 352

ISBN

978-83-62243-64-8

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego