Nieśmiertelność. Technokulturowe strategie współczesności

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Immortality. Technocultural Strategies of Contemporary Times

Abstract

Celem mojej pracy jest opisanie oraz zanalizowanie związków i zależności między nowymi sposobami rozumienia pojęcia ludzkiej nieśmiertelności a zaawansowanymi technologiami i wynikających z nich przemian społeczno-kulturowo ostatnich dwóch dekad. W XXI wieku pojęcie nieśmiertelności przestaje bowiem funkcjonować jako bezpieczna przestrzeń eksperymentów myślowych, ale za sprawą najnowszych technologii staje się praktycznym wyzwaniem i zadaniem obecnego stulecia. Nieśmiertelność nie jest już domeną jedynie filozofii, religii czy sztuki, ale zaczyna funkcjonować w nieznanych dotąd obszarach – od sztucznej inteligencji, algorytmów, programowania przez badania laboratoryjne aż po rynek i marketing. Zremediowana i zrekontekstualizowana nie tylko uzyskuje bezprecedensową w historii formę produktowo-usługową, ale zmienia także fundamentalne założenia ontologiczne dotyczące śmierci. W pracy stawiam sobie następujące zadania: (1) wyodrębnienie, opisanie i krytyczną analizę technokulturowych strategii wytwarzania nieśmiertelności w XXI wieku; (2) próbę zredefiniowania terminu „nieśmiertelności” w kontekście rozwijających się technologii; (3) opisanie najważniejszych przemian kulturowo-społecznych będących wynikiem nowych form unieśmiertelnia oraz (4) zaproponowanie nowego obszaru badań, który określam jako studia nad nieśmiertelnością (immortality studies).
My research is aimed at describing and analyzing the impact of new technologies on contemporary immortality projects and understanding the socio-cultural changes which are caused by them. Human immortality is one of the important and provocative cultural-technological projects of the 21st century. Along with the development of biological and computer sciences, this subject is being transferred from the area of a harmless thought experiment into the real technocultural actions. Immortality is no longer the only domain of philosophy, religion, or art but begins to appear in previously unknown areas - from artificial intelligence, algorithms, programming, through laboratory research, as well as market, and marketing. Technologically mediated immortality gain an unprecedented in history form of product or service and radically change the fundamental ontological assumption related to death. Therefore in my work, I set up the four following tasks: (1) determining, describing, and critically analyzing technocultural strategies of producing immortality in the 21st century; (2) redefining the term ‘immortality’ in the context of emerging technologies; (3) describing and investigating the most important societal and cultural changes caused by the new immortalization strategies; (4) proposing a new area of research, which I define as ‘immortality studies’.

Description

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Sponsor

Keywords

śmierć, nieśmiertelność, transhumanizm, nowe technologie, studia nad nieśmiertelnością, death, immortality, transhumanism, new technologies, immortality studies

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego