Rozwój zainteresowań uczniów a Płynna Nowoczesność Zygmunta Baumana

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

The development of students’ interests and Liquid Modernity by Zygmunt Bauman

Abstract

W artykule została poruszona kwestia rozwoju zainteresowań uczniów. Postawiono hipotezę zakładającą, że dynamika rozwoju zainteresowań uczniów uległa przeobrażeniu w związku z przemianami społeczno-kulturowymi współczesności nazywanej przez Zygmunta Baumana Płynną Nowoczesnością. Hipotezę tę zweryfikowano analizując autobiografie 141 nastolatków. W artykule przedstawione zostały teoretyczne i metodologiczne podstawy tych analiz oraz ich wyniki. Tekst kończy interpretacja wyników i dyskusja.
The article raised the question of development of the interests of pupils. The hypothe-sis assuming that the dynamics of development has transformed students' interests in relation to the socio-cultural changes of modernity by Zygmunt Bauman called Liquid Modernity. This hypothesis was verified by analyzing the autobiographies of 141 teenagers. The article presented a theoretical and methodological basis of these studies and their results. The text ends with the interpretation of results and discussion.

Description

Sponsor

Keywords

zainteresowania, interests, szkoła, school, Płynna Nowoczesność, Liquid Modernity, Zygmunt Bauman

Citation

Studia Edukacyjne, nr 15, 2011, s. 39-62.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego