Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej związanego z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia (lata 2015–2016)

Title alternative

Abstract

Artykuł prezentuje wybór orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z lat 2014-2015, związanego z funkcjonowaniem branży medycznej. Omówiono wyroki TSUE poruszające problematykę: – dyskwalifikacji z honorowego krwiodawstwa mężczyzn odbywających stosunki homoseksualne, – konsekwencji wadliwości wyrobów medycznych, podlegających szczególnym wymogom bezpieczeństwa, – kwalifikacji niezapłodnionej ludzkiej komórki jajowej, która w drodze partenogenezy została pobudzona do podziału i rozwoju jako „embrionu ludzkiego”, – możliwości odmowy zgody na udanie się na terytorium innego państwa członkowskiego w celu uzyskania tam odpowiedniej opieki, w wypadku gdy to ze względu na brak produktów leczniczych i materiałów medycznych pierwszej potrzeby nie można udzielić danych szpitalnych świadczeń zdrowotnych we właściwym czasie w państwie członkowskim miejsca zamieszkania osoby objętej zabezpieczeniem społecznym, – stosowania przepisów dwóch dyrektyw do osocza z pełnej krwi, przeznaczonego do transfuzji a przygotowanego z wykorzystaniem procesu przemysłowego.
The article presents an assortment of the Court of Justice of the European Union’s jurisdiction (CJEU), throughout 2015...2016, related with the functioning of the medical industry. Selected rulings given by the CJEU were discussed, concerning: – admissibility of entrusting the voluntary associations with rendering medical transport services, through direct placement of orders; – failure to comply with treaty obligations, relating to improper definition of maximum weekly work-time among physicians; – admissibility of informing tenderers, acting in the field of health-care, about the minimum requirements related with location; – failure to comply with treaty obligations, relating to exclusion of application of binding regulations governing generative cells, fetal tissues and embryonic tissues; – application of reduced VAT rate to pharmaceutical products for medical use, as well as to medical equipment, auxiliary equipment and other devices, usually employed in alleviating the consequences of disability or in treatment thereof.

Description

Sponsor

Keywords

orzecznictwo TSUE, usługi transportu sanitarnego, tygodniowy czas pracy lekarzy, wymogi w zakresie lokalizacji, obniżona stawka VAT

Citation

Medyczna Wokanda, nr 7, 2015, s. 255-265.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego