Zapożyczenia z języka czeskiego w gwarze wsi Krzanowice

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

Borrowings from the Czech language in a rural dialect of Krzanowice

Abstract

Autorka zajmuje się zapożyczeniami w języka czeskiego w gwarze gminy Krzanowice leżącej na terenie Polski. Rozpatruje zapożyczenia fonetyczne (np. weczer, bohaty), morfologiczne (np. smyrdzieć, tahnuć) i leksykalne (bryle, cesta) i dochodzi do wniosku, że w większości wypadków uległy one adaptacji językowej na grunt polski. Spolszczenie czeskich zapożyczeń w gwarze gminy Krzanowice dotyczy jak wymowy i pisowni, tak i morfologii. Artykuł zawiera także aneks bohemizmów przedstawiający zapożyczenia w formie haseł wraz z odpowiednimi wyrazami czeskimi i polskimi.
The authoress discusses Czech borrowings in the dialect spoken in the district of Krzanowice, which is situated on the territory of Poland. She examines phonetic borrowings (e.g. weczer, bohaty), morphological borrowings (e.g. smyrdzieć, tahnuć) and lexical borrowings (bryle, cesta), and she comes to a conclusion that in most cases they have been linguistically adapted to Polish. Polonization of Czech borrowings in the dialect of Krzanowice district concerns pronunciation, spelling and morphology. The article also contains an appendix of Czech borrowings which presents the borrowings in the form of entries together with appropriate Czech and Polish words.

Description

Sponsor

Keywords

język czeski, Czech language, język polski, Polish language, gwara wsi, rural dialect, zapożyczenia, borrowings, bohemizmy, bohemism

Citation

Bohemistyka IX, 2009, nr 4, s. 299–308.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego