Skarby kultury Cucuteni w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Uwagi na marginesie przejawów zjawiska reanimacji polskich zainteresowań poznawczych wspólnotą kulturową Cucuteni-Trypolie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Treasures of Cucuteni culture in the Warsaw National Archeological Museum. Remarks on the margins of the phenomenon of resuscitation of Polish research interests in the Cucuteni-Tripolye cultural complex

Abstract

This paper concerns the exhibition „The art and religion in the Stone Age – the Cucuteni culture” and the history of Polish research of the Cucuteni-Tripolye culture.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Folia Praehistorica Posnaniensia, 2011, Tom XVI, s. 281-291

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego