Rodzina podstawową instytucją i wspólnotą życia społecznego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny, UAM

Title alternative

Family as a Fundamental Institution and Community of Social Life

Abstract

Rodzina to wspólnota osób i instytucja społeczna. Jej podstawą jest związek małżeński mężczyzny i kobiety oparty na ich wzajemnej miłości i wolnym wyborze. To instytucja prawa naturalnego, którego twórcą jest sam Bóg. Małżeństwo i rodzina to głęboka wspólnota życia i miłości oraz komunia osób. Ta specyficzna wspólnota odpowiada wzajemnie za siebie, rodzi i wychowuje następne pokolenie, humanizując społeczeństwo. Rodzina jest dobrem społecznym, którego potrzebuje społeczeństwo.
The family is a community of people and a social institution. Its foundation is the marriage of a man and a woman based on their mutual love and free choice. It is an institution of natural law, of which God is the creator. Marriage and family is an intimate community of life and love and a communion of persons. Members of this particular community are responsible for one another, raise and educate the next generation while humanizing society. The family is a social good, needed by society.

Description

Sponsor

Keywords

rodzina, family, małżeństwo, marriage, wspólnota osób, community of people, grupa społeczna, social group, instytucja społeczna, social organization, dobro społeczne, social welfare

Citation

Teologia i Moralność, Tom 11, 2012, s. 7-18.

ISBN

978-83-63266-05-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego