Próba określenia wpływu czynnika wieku matki na rozwój cech somatycznych płodu

Loading...
Thumbnail Image

Date

1992

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Title alternative

The attempt at stating the influence of mother’s age on the development of the somatic traits of a fetus

Abstract

The attempt at stating the influence of mother’s age on the development of the somatic traits of a fetus was made on the material composed of 1800 fetuses in the age of 20-40 weeks. By means of the variance analysis the correlation between 7 somatic traits o f a fetus and the age of a mother, was examined.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Antropologiczny, vol. 55, z. 1-2, 1992, pp. 57-62

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego