Dziedzictwo kulturowe w świetle wybranych regulacji i implikacji prawa międzynarodowego / Cultural Heritage in the Light of Selected International Law Regulations

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

Title alternative

Abstract

W artykule omówiono rolę dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu pamięci i tożsamości społecznej. Dziedzictwo kulturowe stanowi świadectwo przeszłości oraz łącznik międzypokoleniowy. Na podstawie dialogu międzykulturowego można budować ład i bezpieczeństwo wsparte o ponadczasowe, uniwersalne wartości. Umowa międzynarodowa jest nie tylko źródłem prawa międzynarodowego, ale i środkiem współpracy między państwami i narodami w duchu poszanowania różnorodności, pluralizmu kulturowego oraz praw człowieka.

Description

Sponsor

Keywords

dziedzictwo kulturowe, zabytki, pamięć społeczna, tożsamość, umowa międzynarodowa, prawo międzynarodowe, prawa człowieka

Citation

S. Kowalska, Dziedzictwo kulturowe w świetle wybranych regulacji i implikacji prawa międzynarodowego / Cultural Heritage in the Light of Selected International Law Regulations, [w:] S. Kowalska (red.), Dziedzictwo kulturowe - aksjologia i transgraniczność, Poznań-Kalisz 2018, s. 151-168

ISBN

978-83-62135-15-8

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego