Młodzież w dobie przemian społeczno-kulturowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Praca zbiorowa zawiera artykuły będące odzwierciedleniem narracji o teraźniejszości i przyszłości młodego pokolenia. Opracowania ilustrują warunki życia i problemy egzystencjalno-pedagogiczne, z jakimi boryka się współczesna młodzież. Przedstawiają rolę, jaką winna odegrać pedagogika społeczna, w tym racjonalna praktyka wychowania, opieka i praca socjalna. Pedagogiczna działalność, wsparcie i profilaktyka są nadal niezbędne dla minimalizowania społecznych nierówności, tworzenia sprzyjających warunków i szans rozwojowych – zwłaszcza dla młodzieży.
Collective work Youth in this age of socio-cultural transformation edited by K. Segiet is a proposal for a publication, in which the collected articles are a reflection of the discussion about the present and the future of the younger generation. Studies are illustrating the living conditions and problems existential-pedagogical faced by modern youth. Argue, what a role should be played by social pedagogy in the rational practice of upbringing, care and social work. Pedagogical activities, support and prevention, are still essential for minimizing social inequalities, the creation of favourable conditions and development opportunities, especially for young people.

Description

Sponsor

Keywords

współczesna młodzież, problemy egzystencjonalno-pedagogiczne, wychowanie, praktyka socjalna, pedagogika społeczna

Citation

Segiet K., red. nauk., Młodzież w dobie przemian społeczno-kulturowych. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 176.

ISBN

978-83-232-2996-4

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego