Reklama negatywna w polskich kampaniach wyborczych 2015 roku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Negative advertising in the 2015 Polish election campaigns

Abstract

Reklama polityczna jest jednym z podstawowych narzędzi prowadzenia kampanii wyborczych. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się jedna z jej odmian – reklama negatywna. Artykuł przedstawia przesłanki wykorzystywania reklamy negatywnej, a także wyniki analizy ogłoszeń reklamowych komitetów wyborczych Andrzeja Dudy oraz Prawa i Sprawiedliwości wyemitowanych w kampaniach 2015 roku – odpowiednio prezydenckiej i parlamentarnej. Celem analizy zwycięskich komitetów wyborczych było ustalenie, jaki udział w ich strategiach reklamowych miały reklamy negatywne. Analiza ma charakter jakościowy i dokonana została w oparciu o spoty wyborcze komitetów wyborczych Andrzeja Dudy oraz Prawa i Sprawiedliwości, opublikowane na oficjalnych kanałach Youtube KW Andrzeja Dudy i KW Prawa i Sprawiedliwości.
Negative advertising in the 2015 Polish election campaigns. Political advertising is among the basic tools employed by electoral campaigns. One variation, namely negative advertising, attracts exceptional interest. The paper presents the reasons for resorting to negative advertising and the results of the analysis of advertising messages employed by the electoral committees of Andrzej Duda and Law and Justice (PiS) in the 2015 presidential and parliamentary election campaigns, respectively. The victorious electoral teams’ advertising was examined in order to determine the share of negative advertising in their advertising campaigns. The qualitative analysis is based on the advertising spots published by the electoral committees of Andrzej Duda and Law and Justice on their official YouTube channels.

Description

Sponsor

Keywords

reklama negatywna, wybory w Polsce 2015 r, spoty wyborcze, negative advertising, the 2015 elections in Poland, electoral advertising spots

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 1 s. 71-84.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego