K NEJNOVĚJŠÍMU ČESKÉMU PŘEKLADU KAFKOVY POVÍDKY VOR DEM GESETZ (PŘED ZÁKONEM)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

RUBEROVÁ, IRINA

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Title alternative

O NAJNOWSZYM CZESKIM PRZEKŁADZIE OPOWIADANIA F. KAFKI VOR DEM GESETZ (PŘED ZÁKONEM)

Abstract

Artykuł ten jest poświęcony badaniom najnowszego tłumaczenia opowiadania Franza Kafki Vor dem Gesetz (Před zákonem) w celu odkrycia jego aktualnej wartości estetycznej w czeskim środowisku literackim. Wyjątkowość danego tłumaczenia, które wykonał Josef Čermák, polega na tym, że tłumacz ustosunkowuje się do tekstu krytycznego i tym samym zastępuje tłumaczenie Vladimíra Kafki (1964). To tłumaczenie pochodzące sprzed 33 lat opierało się na wydaniu Maxa Broda, gdzie można wyśledzić zdecydowane, lecz nie zawsze stosowne interwencje edytora. Biorąc pod uwagę fakt, że tłumaczenie Vladimíra Kafki ma znaczenie kultowe, Čermák w swoim tłumaczeniu respektuje je do pewnej miary. Dzięki temu, że w nastawieniu wobec Kafki istniały pewne uprzedzenia, publiczność czeska znała jego twórczość bardzo powierzchownie. Do dnia dzisiejszego słowo Kafka często służy jako modna naklejka. W ogólnej świadomości słowa takie jak „kafkowski“, lub „kafkárna“ używają się w znaczeniu absurdalna, nie dająca się wyjaśnić sytuacja. Biorąc powyżej przedstawione fakty pod uwagę, trzeba przyznać, że trudno jest nam ocenić wpływ Kafki, w tym i jego opowiadania Před zákonem (Przed prawem) na twórczość literacką w swoim kraju. Kautman twierdzi, że można znaleźć tylko pewne powiązania, zwłaszcza w ideowej i estetycznej dziedzinie. Kautman szuka tych powiązań u Nezvala (Kronika z konce tisíciletí), Holana (Lemurie) lub Ortena (Deníky). Sam Hrabal odwołuje się do Kafki bezpośrednio (Kafkárna). Wydaje się tak, że Kafka jeszcze się nie doczekał zrozumienia swego dzieła. Być może jego pierwsze wydanie zebranych dzieł w Czechach, gdzie jest zawarte również tłumaczenie Čermáka, przyczyni się do większego odzewu w czeskiej twórczości literackiej.

Description

Sponsor

Keywords

Franz Kafka, literatura czeska, translatologia, Przed prawem

Citation

Slavia Occidentalis, 2013, Tom 70 nr 2, s. 101-114.

ISBN

978-83-7654-219-5

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego