Slavia Occidentalis, 2013, Tom 70 nr 2

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  SOME COMMENTS CONCERNING UKRAINIAN POSTCOLONIAL STUDIES
  (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013) YURCHUK, OLENA
  The paper focuses on the prospects offered by the postcolonial approach in the domain of Ukrainian literary studies. The study of the cultural legacy of the colonial past aimed at reinterpreting imperial and colonial discourses as well as their interaction and mutual influence responds to the crucial challenges facing the today’s Ukrainian society. The analysis of imperial and colonial discourses serves as a basis for identifying the author’s position, preserving the national essence, rethinking relations between the imperial center and periphery, overcoming infantile beliefs about the marginality of the colonized culture, and strengthening decentralization.
 • Item
  Okcidentalismus a orientalismus v praxi. Reprezentace Západu a Východu v prózách Jana Nováka
  (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013) Švéda, Josef
 • Item
  Antropocentryczna filozofia Jana Pawła II
  (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013) Szocik, Konrad
  This paper analyzes metaphysical base of John Paul II’s philosophy that allowed to propagation of unity’s and ecumenism’s ideas, and to underlying importance of individuality. Developed by The Second Vatican Council “the contemporizing” of Church’s position, required rejection of thomistic, real metaphysics, ontological concept of truth, one religion’s truth or real model of human cognition. This paper underlines acceptance of secularized world’s ideas and their influence on change of Church teaching in John Paul II’s pontificate.
 • Item
  K NEJNOVĚJŠÍMU ČESKÉMU PŘEKLADU KAFKOVY POVÍDKY VOR DEM GESETZ (PŘED ZÁKONEM)
  (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013) RUBEROVÁ, IRINA
  Artykuł ten jest poświęcony badaniom najnowszego tłumaczenia opowiadania Franza Kafki Vor dem Gesetz (Před zákonem) w celu odkrycia jego aktualnej wartości estetycznej w czeskim środowisku literackim. Wyjątkowość danego tłumaczenia, które wykonał Josef Čermák, polega na tym, że tłumacz ustosunkowuje się do tekstu krytycznego i tym samym zastępuje tłumaczenie Vladimíra Kafki (1964). To tłumaczenie pochodzące sprzed 33 lat opierało się na wydaniu Maxa Broda, gdzie można wyśledzić zdecydowane, lecz nie zawsze stosowne interwencje edytora. Biorąc pod uwagę fakt, że tłumaczenie Vladimíra Kafki ma znaczenie kultowe, Čermák w swoim tłumaczeniu respektuje je do pewnej miary. Dzięki temu, że w nastawieniu wobec Kafki istniały pewne uprzedzenia, publiczność czeska znała jego twórczość bardzo powierzchownie. Do dnia dzisiejszego słowo Kafka często służy jako modna naklejka. W ogólnej świadomości słowa takie jak „kafkowski“, lub „kafkárna“ używają się w znaczeniu absurdalna, nie dająca się wyjaśnić sytuacja. Biorąc powyżej przedstawione fakty pod uwagę, trzeba przyznać, że trudno jest nam ocenić wpływ Kafki, w tym i jego opowiadania Před zákonem (Przed prawem) na twórczość literacką w swoim kraju. Kautman twierdzi, że można znaleźć tylko pewne powiązania, zwłaszcza w ideowej i estetycznej dziedzinie. Kautman szuka tych powiązań u Nezvala (Kronika z konce tisíciletí), Holana (Lemurie) lub Ortena (Deníky). Sam Hrabal odwołuje się do Kafki bezpośrednio (Kafkárna). Wydaje się tak, że Kafka jeszcze się nie doczekał zrozumienia swego dzieła. Być może jego pierwsze wydanie zebranych dzieł w Czechach, gdzie jest zawarte również tłumaczenie Čermáka, przyczyni się do większego odzewu w czeskiej twórczości literackiej.
 • Item
  Dwujęzyczność w literaturze łużyckiej na przykładzie twórczości Jurija Brězana (1916-2006)
  (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013) Scholze, Dietrich; Klemm, Wojtek
 • Item
  REVOLUCE PROTI SOBĚ SAMÝM
  (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013) Vörös, István
 • Item
  TEORIE MEZILITERÁRNOSTI A LITERÁRNÍ KOMPARATISTIKA
  (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013) ZELENKA, MILOŠ; ZELENKOVÁ, ANNA
 • Item
  O ambiwalentnym humorze Karla Michala
  (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013) Czernikow, Olga
  The paper tackles the topic of negative and ambivalent humour from Karel Michal’s short story collection Everyday Spooks. Starting from the concepts of humour (present e.g. in theoretical works of Jean-Paul, Baudelaire, and Bachtin) based on the existence of the negative feature, the author examines the functioning of the degrading role of humour in the Czech writer’s debut volume. Carried out with these tools, the analysis of negative strategies in humoristic writings of Michal, allows for an reinterpretation of his early texts and makes it possible to view them as perverse moralities.
 • Item
  O „ukrytym” w prozie Michala Ajvaza i Piotra Pazińskiego
  (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013) Firlej, Agata
  In this essay I juxtapose the output of Michal Ajvaz and Piotr Paziński, analyzing it as a similar literary strategy of metaphorising the concept of "re-start" in the history of culture. The starting point is a similar phenomenon in North American literature, described by Eliot Weinberger, who uses a (not explicitly declared) psychoanalytic methodology. Key references, in addition to the modernist inspiration, are also: the urban text, the Talmudic imaging, the phenomenon of memory / palimpsest and the (im)possibility of artistic representation of the Holocaust.
 • Item
  Rodząca się czeska tożsamość narodowa a męska pozycja społeczna
  (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013) Filipowicz, Marcin
  The article focuses on a problem of the relationship between emerging Czech national identity and social male heading in the 19-th century. The article deals with the question of male social representation related with prestige, that Czech literary discourse tried to elaborate. The article concerns the attitude towards the hegemonic masculinity linked to the Austrian structures of power and German cultural. This issue has been shown in the example of prose created by male authors originating in the period of increased national agitation, which lasted from approximately the 30. to the end of the 70. of the 19-th century. Focusing on reconstructions of collective normative imaginations based on literary texts is, however, insufficient. There can be compliance, but also the difference, between imaginations, and their implementation. Therefore, literary patterns related to male social position of the Czech patriot were confronted with the image of their "reality" preserved in Czech memoirs of the 19-th century.
 • Item
  Literatura kaszubska w perspektywie antropologii kulturowej
  (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013) Kuik-Kalinowska, Adela
  Areas of cultural anthropology studies on example of Kashubian literature indicate the diversity of the issues dealt with in this work. Raising of ethnic consciousness is driven by a strong relationship with the nature, and at the same time influences the perception of what is individual’s and what is common. In the perspective of anthropological research on Kashubian literature artistic representations of the imagination world of Kashubia, which are complementary to the issues of cultural identity in its individual and collective formation. Through the description of the subjects and themes it is possible to bring to light the image of Kashubian cultural reality, its existential, spiritual and social image of Kashubian community life. The Kashubians in the literary image viewable from the anthropological perspective are an ethnic group who speak their own language, nurture their own cultural identity and tradition, and also support a relationship to the past and contemporary European culture.
 • Item
  Historyzm wobec starożytności w dziełach J. J. Winckelmanna, W. von Humboldta i F. Schlegla. Próba rekonstrukcji i zarys polskiej recepcji
  (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013) Junkiert, Maciej
  The second half of the XVIIIth century contribute to radical change of cultural relationship with past. Historicism, understand as a common method of conceptualization of human inventions, appeared not only in historiography, but also marked his presence in literature, philosophy, architecture and art. The aim of this article is to explore some of the outlooks on connection between historicism and the classical antiquity in the works of Winckelmann, Humboldt and Schlegel, important German thinkers with significant reception in Polish literature and culture.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego