„Edukacja przez ruch” – system wspierający edukację dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną,

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Title alternative

Abstract

Metody stosowane w edukacji dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną wymagają odpowiedniego dostosowania do ich potrzeb i możliwości. Oprócz tego powinny w jak najbardziej wszechstronny sposób podnosić kompetencje rozwojowe tych dzieci, by czas pracy jak najefektywniej wykorzystać. W nauczaniu początkowym najczęściej pracujemy metodą ośrodków pracy, która przez odpowiednią organizację zajęć ułatwia dziecku synkretyczne poznanie otaczającej rzeczywistości. Metodę tę jednak można jeszcze wzbogacić przez zastosowanie systemu „Edukacja przez ruch” autorstwa D.Dziamskiej. Jest to system form i metod realizujący założenia integracji sensorycznej, wspomagający proces uczenia się.

Description

Sponsor

Keywords

Edukacja przez ruch, dziecko z lekką niepełnosprawnością intelektualną, rozwój, Education Through Movement, child with a mild intellectual disabiliy, development

Citation

Rottermunda J. (red.)., Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2009, s.71-79.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego