O racjonalną postawę wobec Marksa

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008-09

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach

Title alternative

Abstract

W ostatnimi czasie w polskim środowisku akademickim mamy do czynienia z wzrastającą popularnością Marksa (w porównaniu z latami 90.). Celem artykułu jest wskazanie - w kontekście roli klasyka w historii filozofii i myśli społecznej - co z dorobku Marksa nadaje się do kontynuacji. Autor wymienia trzy takie elementy: holizm, antagonicyzm i poszukiwanie materialnych fundamentów życia społecznego.

Description

Sponsor

Keywords

Karol Marks, Filozofia polityczna, Klasyka, Marksizm

Citation

Opcje. Kwartalnik kulturalny, 2008, nr 3 (72), s. 51-54

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego