Modyfikacja silseskwioksanów zawierających grupy silanolowe na drodze procesów katalitycznych

No Thumbnail Available

Date

2020

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Modification of silsesquioxanes containing silanol groups via catalytic transformations

Abstract

Celem naukowym niniejszej rozprawy doktorskiej pt. „Modyfikacja silseskwioksanów zawierających grupy silanolowe na drodze procesów katalitycznych” było opracowanie nowych, efektywnych i selektywnych, katalitycznych metod funkcjonalizacji silseskwioksanów zawierających ugrupowania silanolowe (Si-OH), zwanych POSS silanolami. W porównaniu do konwencjonalnych metod syntezy i modyfikacji silseskwioksanów zaproponowane strategie cechują się łagodnymi warunkami reakcji oraz brakiem reaktywnych produktów ubocznych. Niniejsza praca doktorska przedstawia katalityczne podjęcie do funkcjonalizacji silseskwioksanów w oparciu o reakcję POSS silanoli z różnymi reagentami metalloidoorganicznymi (m.in. (2-metyloallilo)silanami, -germananami, -boranami oraz wodorosilanami) w obecności różnorodnych katalizatorów. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci 8 publikacji naukowych.
Celem naukowym niniejszej rozprawy doktorskiej pt. „Modyfikacja silseskwioksanów zawierających grupy silanolowe na drodze procesów katalitycznych” było opracowanie nowych, efektywnych i selektywnych, katalitycznych metod funkcjonalizacji silseskwioksanów zawierających ugrupowania silanolowe (Si-OH), zwanych POSS silanolami. W porównaniu do konwencjonalnych metod syntezy i modyfikacji silseskwioksanów zaproponowane strategie cechują się łagodnymi warunkami reakcji oraz brakiem reaktywnych produktów ubocznych. Niniejsza praca doktorska przedstawia katalityczne podjęcie do funkcjonalizacji silseskwioksanów w oparciu o reakcję POSS silanoli z różnymi reagentami metalloidoorganicznymi (m.in. (2-metyloallilo)silanami, -germananami, -boranami oraz wodorosilanami) w obecności różnorodnych katalizatorów. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci 8 publikacji naukowych.

Description

Wydział Chemii

Sponsor

Narodowe Centrum Nauki dofinansowanie projektu badawczego w ramach programu PRELUDIUM (UMO-2017/27/N/ST5/00091) oraz OPUS (UMO-2015/19/B/ST5/00240)

Keywords

silseskwioksany, silsesquioxanes, POSS silanole, POSS silanols, kataliza, catalysis, O-metalacja, O-metalation, dehydrogenujące sprzęganie, dehydrogenative coupling

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego